CT1 har ingen helsefarlige avgasser
– anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
Cart
TIPS

TETTING AV TAKRENNER

I mange år har man slitt med lekkasjer fra takrenner. Hvorfor lekker det i det hele tatt?

De vanligste takrennene i dag er:
1.       PVC
2.       Stål
3.       Zink
 
Disse er typisk satt sammen med en gummipakning i skjøtene for å hindre lekkasjer. Over tid, pga bevegelser i materialene samt påvirkning av vær og vind, vil gummipakningen vri seg, løsne eller bli borte. Dette stiller ofte spørsmålet: Hvordan tetter jeg en lekkasje i takrenna? Den tradisjonelle metoden er å prøve å forsegle med vanlig silikon fugemasse. Dette er ikke et tetningsmiddel beregnet til å fikse en defekt takrenne. HVORFOR?
 
1. Overflaten må være tørr, da silikon ikke vil feste seg til en våt overflate.
2. Hvis overflaten er tørr og silikon har blitt anvendt til reparasjonen, vil dette ofte være en kortvarig løsning da løsemiddelet i silikonet raskt vil fordampe og forårsake svinn, noe som igjen resulterer i en utett takrenne fordi silikonet slipper.
3. Silikon påvirkes av UV samt har reduserte egenskaper for bevegelser, noe som igjen fører til at den løsner når materialene beveger seg i varme og kulde. Dette gir igjen en utett takrenne.
 
En velprøvd og permanent løsning for å tette takrenner, er CT1 fugemasse og konstruksjonslim. Med sin unike evne til å tette samt lime på våte overflater, ja selv under vann har CT1 ypperlig vedheft selv på plast og metaller slik at du nå kan forsegle takrenner også i regnvær. I tillegg vil CT1 forbli fleksibel og tar opp bevegelser fra takrennen eller nedløpet uten at den slipper og løsner. Fjern løst smuss i takrenna og sett i gang. Er det er plast takrenne, puss gjerne litt der du skal tette med grovt sandpapir for mye bedre vedheft.
 
Har du lekkasje i takrenner og nedløp. CT1 gjør jobben én gang – hver gang!
 
   
Del på
Icon
Icon