CT1 har ingen helsefarlige avgasser
– anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
Cart

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

 

Daglig leder Torry Nyborg i CT1 Norge AS, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

 

Formålet med behandlingen

 

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er spesifiset. Formålet med behandlingen er for å kunne levere tjenester og varer som avtalt med sluttbruker - dermed lagres informasjonen.

 

 

Hva er det rettslige grunnlaget?

 

Bedriftens hjemmel for å behandle personopplysninger er for å kunne ta kontakt med forbruker for å svare på henvendelser. Dette er også nødvendig for å kunne sende relevant informasjon, og kunne tilby en så god tjeneste for våre kunder som mulig.

 

 

Hvilke personopplysninger behandles?

 

Denne nettsiden bruker kontaktskjema - og samler inn data via denne.

Nettstedene samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Når du handler hos ct1.no trenger vi navn, adresse og e-post. Dette er nødvendig for å kunne behandle bestillingen i forhold til levering, og evt kunne kontakte sluttkunde ved behov. Det er nødvendig å ha din e-post adresse for at systemet automatisk skal sende ordrebekreftelse. I tillegg har vi behov for e-post eller telefonnummer for å registrere pakken ved sending med post eller annen transport.

 

 

Hvor hentes opplysningene fra?

 

Denne nettsiden henter inn personopplysninger du frivillig gir oss via skjemaer på nettsiden, og via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Les mer om vår bruk av cookies her.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Følgende informasjonskapsler brukes på nettsiden/se vår cookiesinformasjon - Her

 

 

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

 

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men CT1 Norge AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av varene på nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av CT1 Norge AS.

 

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

 

Personopplysningene lages via Getynetplatformen i vårt CMS system. Vi sletter brukeropplysningen fra systemet når et kundeforhold er avsluttet.

 

 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

 

Du har rett til innsyn i personopplysningene CT1 Norge AS behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av utleiers berettigede interesser. CT1 Norge AS kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

 

Ta kontakt med  oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til CT1 Norge AS.

 

Dersom du mener at CT1 Norge AS sin behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

 

Hvordan sikres opplysningene?

 

Ved evnt sikkerhetsbrudd eller feilbehandling tar vi kontakt med vår leverandør av tjenesten, DCode Websolutions. De har egne rutiner for dette.

 

 

Kontaktinformasjon.

 

Kontakt oss på: post@ct1.no eller tlf. 91196060 ved behov. Kontaktperson er daglig leder Torry Nyborg.