CT1 har ingen helsefarlige avgasser
– anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
Cart

LIME PLASTMATERIALER

Et ofte stilt spørsmål er hvor bra CT1 fungerer som et lim for benyttelse på plastmaterialer. På grunn av den unike sammensetningen av CT1, vil den utfordre konkurrerende produkter innen plast liming av for eksempel PVC til PVC og PVC til andre materialer som tre, stein, stål, bly, bitumen materialer eller mot betong. Det å lime plast har alltid vært vanskelig på grunn av det faktum av at plast er laget av syntetiske menneske skapte komponenter, i stedet for organiske forbindelser. Polykarbonater, perspex og akryl spesielt kan være svært vanskelig å lime. Når man limer plast er det også svært viktig at limet opprettholder fleksibiliteten, spesielt når limet brukes til eksterne applikasjoner hvor det er ekstreme endringer i temperaturer eller krav til at den må være i stand til å utvide seg og trekke seg sammen i takt med applikasjonen.

 

Ett typisk problem er akryl vinduer på båt, hvor CT1 fungerer perfekt som festemiddel. I de fleste tilfeller hvor plast skal limes, sier de fleste at vilkårene for å lime må være perfekte, det vil si at overflatene må være helt rene og tørre. Dette er ikke nødvendig med CT1. Benytter du CT1 vil du oppnå de samme resultatene for liming av plast selv om de er våte og CT1 vil hefte seg til nesten alle typer plastmaterialer og fungere optimalt.

 

Skal du lime plast – CT1 gjør jobben én gang – hver gang!

 

Del på
Icon
Icon